Õhkkardin on seade, millega on võimalik säästa hoone kütteks/jahutuseks vajaminevat energiat. Tekitab ukseava ette kiirelt liikuva õhuvooli, mis takistab eritemperatuuriliste õhuhulkade segunemist.

Levinumad õhkkardinad on otse elektriküttel või on soojuskandjaks vesi.
Hinnalt oluliselt kallimad, kuid märgatavalt energiasäästlikumad on lahendused, kus vajaliku kütte- või jahutusenergia toodab soojuspump. Soojuspumbaga lahenduses toimib õhkkardin vastavalt vajadusele süsteemi kondensaatori või aurustina.

Elektrilise õhkkardina paigaldus on olemuselt lihtne ja ei erine suuresti mistahes elektrilise kütteseadme paigaldusest. Tähtis on et seade oleks piisava võimsusega ja paigaldatud sobivale kohale. Lisaks ohutusnõuetele tuleks arvestada veel järgnevaga:

  • Õhkkardin tuleks paigaldada ukseava kohale selliselt, et oleks võimalikult seina ja uksava lähedal
  • Seadmest tulev õhuvool ei tohi olla kuidagi takistatud
  • Seadme võimsus peab olema piisav, et õhuvool ulatuks põrandani välja
  • Siseruumis ei tohi olla üle- ega alarõhku
  • Valesti valitud või paigaldatud seade võib energiasäästu asemel kulusi märgatavalt tõsta

õhkkardinad