Mõistlik küttelahendus, kus soojuspump ühendatakse hoone keskküttesüsteemi.

Õhk-vesi soojuspumbal põhineva küttesüsteemi kasuks räägivad järgmised asjaolud:

  • Pole vaja spetsiaalset katlaruumi, korstent ega kütusehoidlat
  • Õhk-vesi soojuspumbal on väga madalad kasutamis-ja hoolduskulud
  • Kogu küttesüsteemi on lihtne juhtida ja mugav kasutada
  • Saab liita olemasoleva keskküttesüsteemiga
  • Saab aastaringselt kasutada sooja tarbevee tootmiseks
  • Kütmisel ei eraldu tahma, suitsu ega kütusehaisu

Therma V

Õhk vesi soojuspumba ühendusskeem

Õhk vesi soojuspumba ühendusskeem

Mitsubishi Electric Ecodan

Komplektne süsteem maja kütmiseks ja soojavee tootmiseks

zubadan

zubadan

Clivet Vulcan

Euroopa suurtootja Clivet soojuspumbad võimsusega kuni 0,5 MW
Küttevee tootmine kompressoriga kuni 60°C välistemperatuuril -10°C

kortermaja soojuspump

kortermaja soojuspump