Multisplit väline kompressoragregaat võimaldab kütta/jahutada mitut ruumi korraga vastavalt paigaldatud siseosade arvule. Välise kompressoragregaadi kütte-/ jahutusvõimsus jaguneb töötavate siseosade vahel.

multisplit

Üheaegse kütte ja jahutusvajaduse korral on võimalik energiasäästlikult pumbata soojust ühest ruumist teise.

 

 

 

multisplit2